Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Kết thúc mua vé và xuất vé trực tuyến

Kết thúc mua vé và xuất vé trực tuyến

Mã số: 36803 Print
Bài viết
Kết thúc mua vé, hệ thống xuất vé trực tuyến?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Sau khi thực hiện mua vé thành công trên website click1BUS, tại bước kết thúc click1BUS sẽ xuất vé trực tuyến, thông tin vé hiển thị ngay trên màn hình đặt vé, đồng thời thông tin vé cũng được gửi tới email quý khách đã nhập khi đặt mua vé:

Bước kết thúc

Hình: Kết thúc mua vé và Thông tin vé 

(1) Thông tin vé: Thông tin vé trực tuyến. Bao gồm thông tin quý khách lựa chọn và nhập khi mua vé (hãng xe, chuyến, thời gian, tên - số điện thoại hành khách, ...) và những thông tin chỉ xuất hiện khi có vé trực tuyến (mã vé, biển số xe).

(2) Email nhận thông tin vé: Là email quý khách nhập trong mục thông tin hành khách khi thực hiện mua vé.

- Quý khách thực hiện IN VÉ và mang theo hoặc ghi nhớ thông tin vé khi lên xe để hãng xe xác minh thông tin.

- Quý khách có thể lưu lại thông tin vé dưới định dạng file .pdf để xem lại nếu không muốn In vé hay xem vé trong email.

- Quý khách thực hiện tra cứu vé để xem lại thông tin vé.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 4933 Ngày tạo: Aug 01, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015

Kém Nổi bật