Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Các thuật ngữ sử dụng trong click1BUS

Các thuật ngữ sử dụng trong click1BUS

Mã số: 36382 Print
Bài viết
Các thuật ngữ sử dụng trong click1BUS là gì?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Các thuật ngữ được sử dụng trong click1BUS:

- Mua vé: là chuỗi thao tác theo 3 bước mua vé xe khách  trên click1BUS.

- Thanh toán: là hình thức trả tiền trực tuyến thông qua hệ thống ngân hàng mà click1BUS hỗ trợ.

- Hoàn vé: là thao tác hủy bỏ vé đã được mua trên click1BUS, việc hoàn vé này sẽ bị mất phí hoàn vé.

- Mã bí mật: là chuỗi 4 chữ số quý khách tự nhập trong hệ thống click1BUS khi mua vé.

- Mã vé: mã vé gồm 6 ký tự bằng chữ hoặc cả chữ và số (ví dụ MTFQQ8), mã vé là duy nhất cho mỗi lần mua vé.

- Thông tin vé: bao gồm thông tin hành khách (Tên, điện thoại, email, mã bí mật) và thông tin chuyến đi (điểm đi, điểm đến, ngày giờ đi, ngày giờ đến, số ghế, mã vé..) của quý khách.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 2870 Ngày tạo: Jul 22, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: click1BUS

Kém Nổi bật