Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Vé trực tuyến

Vé trực tuyến

Mã số: 36234 Print
Bài viết
Vé trực tuyến là gì? Vé trực tuyến bao gồm những thông tin gì?

Thông tin

Khi việc mua vé của quý khách thành công, vé trực tuyến tồn tại dưới dạng ghi nhớ số trong hệ thống click1BUS và các hãng vận chuyển sẽ được gửi đến email của quý khách đã cung cấp trước đó.

Quý khách có thể xem lại vé trực tuyến trong email hoặc thực hiện tra cứu vé.

Thông tin vé

Hình: Thông tin trên vé trực tuyến

Vé trực tuyến bao gồm những thông tin sau:

(1) Thông tin thời điểm quý khách đã mua vé.

(2) Thông tin Mã vé.

Mã vé: là dãy gồm 6 ký tự (có thể là chữ hoặc cả chữ & số). Mã vé là duy nhất cho mỗi lần đặt vé .

(3) Thông tin mã bí mật.

(4) Thông tin chuyến đi và thông tin hành khách, ghi chú:

- Thông tin chuyến: Hãng xe, tuyến, giờ đi, giờ đến, biển số xe.

- Thông tin hành khách: Tên, số điện thoại.

- Thông tin đi kèm hành khách: Số vé, vị trí, tổng tiền.

*Chú ý:

  • Do chính sách bảo mật thông tin cá nhân cho quý khách nên khi xuất vé trực tuyến Mã bí mật và Số điện thoại của quý khách sẽ bị ẩn đi một vài số.
  • Quý khách cần ghi nhớ Mã vé và Mã bí mật để thực hiện Tra cứu vé.
  • Quý khách có thể in vé để mang theo hoặc phải ghi nhớ thông tin vé để làm thủ tục lên xe tại bến xe hoặc trạm đón.

Website đặt mua vé xe khách trực tuyến click1BUS: www.click1bus.com

 

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 5935 Ngày tạo: Jul 17, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: Vé điện tử

Kém Nổi bật