Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Những thông tin quan trọng trong vé trực tuyến

Những thông tin quan trọng trong vé trực tuyến

Mã số: 36236 Print
Bài viết
Vé trực tuyến có những thông tin nào quan trọng?

Thông tin

Quý khách có thể đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

click1BUS xuất vé trực tuyến, thông tin vé được hiển thị ngay trên màn hình sau khi đặt vé thành công, đồng thời thông tin vé cũng được gửi tới email Quý khách đã nhập khi đặt mua vé.

- Tất cả các thông tin trên vé trực tuyến đều quan trọng và quý khách cần ghi nhớ.

  • Những thông tin quý khách lựa chọn và nhập khi mua vé: Hãng xe, chuyến, ngày/giờ khởi hành, tên - số điện thoại (Hành khách), mã bí mật
  • Những thông tin chỉ xuất hiện khi có vé trực tuyến: Mã vé, biển số xe.

- Mã vé: gồm 6 ký tự (là chữ hoặc cả chữ và số), mã vé là duy nhất cho mỗi lần mua vé.

- Quý khách cần ghi nhớ những thông tin này để hãng xe xác minh trước khi lên xe.

- Thông tin cần để tra cứu vé: Mã vé, mã bí mật.

Thông tin quan trọng trên vé trực tuyến

Hình: Thông tin quan trọng trong vé trực tuyến


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 2882 Ngày tạo: Jul 17, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: Vé điện tử

Kém Nổi bật