Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Biển số xe đã mua vé

Biển số xe đã mua vé

Mã số: 36456 Print
Bài viết
Tôi có thể biết trước biển số xe của chuyến đã mua vé không?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Quý khách hoàn toàn biết được biển số xe của chuyến trong khi mua vé:

Sau khi mua vé thành công, tại bước kết thúc click1BUS xuất vé trực tuyến trên website, đồng thời sẽ gửi thông tin vé tới địa chỉ email quý khách nhập khi mua vé.

Trên thông tin vé trực tuyến sẽ hiển thị thông tin Biển số xe. Nếu thông tin biển số xe để trống có nghĩa Hãng xe chưa thiết lập biển số xe cho chuyến Quý khách mua vé.

* Chú ý: Trường hợp, hãng xe sắp xếp xe chạy hoặc thay đổi xe cho chuyến, click1BUS sẽ gửi thông tin biển số xe mới tới email quý khách (email đã nhập khi mua vé). Biển số xe đã được thiết lập nhưng có thể thay đổi trước khi chuyến khởi hành. Do đó quý khách cần thường xuyên kiểm tra email trước khi lên xe hoặc gần giờ khởi hành liên hệ lại với Hãng xe để có được thông tin mới nhất.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 3259 Ngày tạo: Jul 23, 2013
Ngày cập nhật: Feb 16, 2017

Kém Nổi bật