Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank

Mã số: 36205 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank

  • Loại thẻ: Thẻ ATM - Success
  • Dịch vụ đăng ký: Thanh toán hóa đơn online.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch hoặc đăng ký theo link dẫn trên cổng NAPAS: https://ibank.agribank.com.v n/ecom/.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa NAPAS.

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày phát hành: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Nhấn Thanh toán.

                                                          Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms.

                                                                      Hình 2: Nhập mật khẩu OTP

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                             Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu có thông báo Giao dịch thất bại tại trang thanh toán, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách chưa mua được vé và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank

Website: http://agribank.com.vn/

- Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900 55 88 18 

 

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 8807 Ngày tạo: Jul 17, 2013
Ngày cập nhật: Aug 16, 2016
Tagged: Agribank


Kém Nổi bật