Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thanh toán qua Ví VTC Pay

Thanh toán qua Ví VTC Pay

Mã số: 75706 Print
Bài viết
Hướng dẫn thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua ví điện tử VTC Pay

Thông tin

Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua ví điện tử VTC Pay

Quý khách nhập địa chỉ trang web http://www.click1bus.com và thực hiện mua vé xe khách trên click1BUS.

Sau khi chọn được chuyến xe thích hợp, quý khách sẽ tiếp tục quá trình đặt vé với bước chọn chỗ.

                                                         Hình 1: Chọn chỗ và nhập thông tin hành khách

Điền đầy đủ thông tin hành khách, chọn chỗ trên sơ đồ vị trí, quý khách lựa chọn hình thức thanh toán: THANH TOÁN BẰNG THẺ 

Chọn thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử VTC Pay.

                                                      Hình 2: Chọn thanh toán qua ví điện tử VTC Pay

Tại trang thanh toán của VTC Pay, Quý khách nhập số điện thoại di động, sau đó nhấn Tiếp tục.

                                                                Hình 3: Nhập số điện thoại di động

Sau khi nhập số điện thoại, Quý khách sẽ nhập mật khẩu và nhấn Tiếp tục.

                                                                 Hình 4: Nhập mật khẩu

Sau khi hoàn tất việc nhập mật khẩu, nhấn Tiếp tục, Quý khách sẽ nhấn chọn Số dư trong ví.

                                                         Hình 5: Chọn thanh toán với số dư trong ví 

Nhấn Tiếp tục, Quý khách sẽ hoàn tất quá trình thanh toán qua ví VTC Pay, Quý khách nhận được thông tin vé trực tuyến như sau:

                                                             Hình 6: Thông tin vé trực tuyến

click1BUS hiển thị thông tin vé trực tuyến, đồng thời click1BUS cũng sẽ gửi thông tin vé này đến email quý khách đã nhập khi mua vé. Quý khách có thể xem lại vé bằng cách tra cứu vé hoặc xem trong email hoặc lưu lại dưới định dạng file .pdf.

 Thông tin chi tiết và đặt mua vé tại:  http://www.click1bus.com/

Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 1948 Ngày tạo: Jun 01, 2016
Ngày cập nhật: Jun 03, 2016

Kém Nổi bật