Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thông tin các tuyến đang hoạt động

Thông tin các tuyến đang hoạt động

Mã số: 36436 Print
Bài viết
Các tuyến nào đang hoạt động?

Thông tin

CÁC TUYẾN ĐANG HOẠT ĐỘNG

 

TuyếnHãng xe / giá tham khảo (giá có thể thay đổi theo thời điểm)

Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
775.000 VND / GIƯỜNG. (920.000 VNĐ vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
775.000 VND / GIƯỜNG. (920.000 VNĐ vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
230.000 VND / GIƯỜNG. (Vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Buôn Mê Thuột - Hồ Chí Minh

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
230.000 VND / GIƯỜNG. (Vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
280.000 VND / GIƯỜNG. (Vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng

Mai Linh Express (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
280.000 VND / GIƯỜNG. (Vé tết / Chưa bao gồm phụ thu 60% khi ra bên xe)

Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
170.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Lộc Phát (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
180.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Cần Thơ - Hồ Chí Minh

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
170.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Lộc Phát (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
180.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Cần Thơ - Cà Mau

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
170.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Cà Mau - Cần Thơ

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
170.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
160.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Cần Thơ - Rạch Giá

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
130.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
130.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
130.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Rạch Giá - Cần Thơ

Vũ Linh (Thời gian giữ chỗ tối đa 24 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
130.000 VND / GHẾ GIỮA (Xe Limousine)
130.000 VND / GHẾ TRƯỚC (Xe Limousine)
130.000 VND / GHẾ CUỐI (Xe Limousine)

Hồ Chí Minh - Phnom Penh 

Sapaco (Thời gian giữ chỗ tối đa 2 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
340.000 VND / GHẾ (Xe Limousine)

Phnom Penh - Hồ Chí Minh 

 Sapaco (Thời gian giữ chỗ tối đa 2 tiếng và trước khởi hành 3 tiếng)
340.000 VND / GHẾ (Xe Limousine)
230.000 VND / GHẾ (Xe Bus)

 

Chính sách huỷ vé

Mai Linh Express

Thời gian huỷ Phí huỷ
Từ 00 phút đến 30 phút trước khởi hành 100%
Từ 30 phút đến 120 phút trước giờ khởi hành 30%
Trước 120 phút trước giờ khởii hành 10%

Vũ Linh

Thời gian huỷ Phí huỷ
Từ 00 phút đến 30 phút trước khởi hành 100%
Từ 30 phút đến 120 phút trước giờ khởi hành 30%
Trước 120 phút trước giờ khởii hành 10%

Limousine Lộc Phát

Thời gian huỷ Phí huỷ
Từ 00 phút đến 30 phút trước khởi hành 100%
Từ 30 phút đến 120 phút trước giờ khởi hành 30%
Trước 120 phút trước giờ khởii hành 10%

Sapaco

Thời gian huỷ Phí huỷ
Từ 00 tiếng đến 01 tiếng trước giờ khởi hành 100%
Từ 01 tiếng đến 24 tiếng trước giờ khởi hành 50%
Từ 24 tiếng đến 72 tiếng trước giờ khởi hành 20%
Trước 72 tiếng trước giờ khởi hành 5%

Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 4714 Ngày tạo: Jul 22, 2013
Ngày cập nhật: Nov 30, 2018

Kém Nổi bật