Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thông tin các tuyến đang hoạt động

Thông tin các tuyến đang hoạt động

Mã số: 36436 Email Print
Bài viết
Các tuyến nào đang hoạt động?

Thông tin

CÁC TUYẾN ĐANG HOẠT ĐỘNG

 

TuyếnHãng xe / giá tham khảo (giá có thể thay đổi theo thời điểm)
Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mai Linh Express
775.000 VND / GIƯỜNG

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mai Linh Express
775.000 VND / GIƯỜNG

Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột

Mai Linh Express
230.000 VND / GIƯỜNG

Buôn Mê Thuột - Hồ Chí Minh

Mai Linh Express
230.000 VND / GIƯỜNG

Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột

Mai Linh Express
280.000 VND / GIƯỜNG

Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng

Mai Linh Express
280.000 VND / GIƯỜNG

Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Vũ Linh
170.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Lộc Phát
180.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Cần Thơ - Hồ Chí Minh

Vũ Linh
170.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Lộc Phát
180.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Cần Thơ - Cà Mau

Vũ Linh
170.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Cà Mau - Cần Thơ

Vũ Linh
170.000 VND / GHẾ GIỮA
120.000 VND / GHẾ TRƯỚC
160.000 VND / GHẾ CUỐI

Cần Thơ - Rạch Giá

Vũ Linh
130.000 VND / GHẾ GIỮA
130.000 VND / GHẾ TRƯỚC
130.000 VND / GHẾ CUỐI

Rạch Giá - Cần Thơ

Vũ Linh
130.000 VND / GHẾ GIỮA
130.000 VND / GHẾ TRƯỚC
130.000 VND / GHẾ CUỐI

Hồ Chí Minh - Phnom Penh 

Sapaco
340.000 VND / GHẾ

Phnom Penh - Hồ Chí Minh 

 Sapaco
340.000 VND / GHẾ
230.000 VND / GHẾ

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 1607 Ngày tạo: Jul 22, 2013
Ngày cập nhật: Oct 09, 2018

Kém Nổi bật