Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Email không nhận được thông tin vé

Email không nhận được thông tin vé

Mã số: 36765 Print
Bài viết
Email không nhận được thông tin vé?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Quý khách mua vé thành công, click1BUS đã đưa đến bước KẾT THÚC và hiển thị thông tin vé trực tuyến, nhưng email không nhận được thông tin vé:

1. Trước tiên, quý khách đảm bảo rằng email được nhập khi mua vé là chính xác.

2. Mail thông tin vé nằm trong thư mục Spam --> quý khách xem lại trong thư mục spam.

3. Máy chủ email có thể gặp sự cố --> quý khách kiểm tra lại email sau ít phút.

Quý khách có thể xem lại thông tin vé trong mục Tra cứu vé và thực hiện IN VÉ để thuận tiện xem lại và không cần ghi nhớ thông tin vé trước khi lên xe.

Trường hợp quý khách không nhớ mã vé/mã bí mật để thực hiện tra cứu vé và email vẫn không nhận được thông tin vé, quý khách vui lòng gửi Thông tin chuyến và Thông tin hành khách - thông tin hành khách đã nhập khi mua vé (họ tên, số điện thoại, email) đến trung tâm hỗ trợ click1BUS. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 1695 Ngày tạo: Jul 31, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: Vé điện tử

Kém Nổi bật