Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Mã bí mật (PIN)

Mã bí mật (PIN)

Mã số: 36231 Print
Bài viết
Mã bí mật (PIN) là gì?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Tại bước nhập thông tin hành khách, click1BUS có yêu cầu quý khách nhập thông tin mã bí mật.

Mã bí mật sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của quý khách.

Mã bí mật hay mã PIN là dãy 4 chữ số đặc biệt với quý khách, do quý khách nhập vào khi mua vé trực tuyến trên click1BUS nên quý khách phải luôn ghi nhớ mã bí mật này.

Mã bí mật không là dãy 4 chữ số giống nhau hoặc là chuỗi tăng dần/giảm dần liên tục (ví dụ 1111, 1234, 9876,...).

Quý khách sẽ nhập mã bí mật ở bước chọn chỗ và điền thông tin hành khách đi xe.

Mã bí mật là thông tin cần thiết để quý khách có thể tra cứu thông tin vélàm thủ tục lên xe.

Nếu quên mã bí mật, quý khách có thể nhận lại mã bí mật thông qua chức năng quên mã bí mật.

 Nhập mã bí mật

Hình: Nhập mã bí mật trong thông tin hành khách

 

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 5105 Ngày tạo: Jul 17, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015
Posted in: Vé điện tử

Kém Nổi bật