Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: hang cho
Thẻ tìm kiếm: hang cho
2 Vấn đề
Orange arrow Làm thế nào để chọn chỗ và điền thông tin hành khách?

9069 views
  Sau khi đã thực hiện chọn hành trình, quý khách được chuyển sang trang CHỌN CHỖ. Hình: Chọn chỗ và điền thông tin hành khách 1. Thông tin chuyến: Thông tin chuyến quý khách đã chọn tại bước chọn ...
Posted in: click1BUS

Orange arrow Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank?

3747 views
  Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Viet...
Posted in: click1BUS, Tuyến xe


Trang: 1 of 1