Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank

Mã số: 36435 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

  • Loại thẻ: E-Partner
  • Dịch vụ đăng ký: Thanh toán trực tuyến.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch hoặc Hoặc đăng ký theo link dẫn trên cổng NAPAS: https://www.vietinbank.vn/epayment/onlineregist/.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàngCông thương Việt Nam - VietinBank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa NAPAS.

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày phát hành: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Nhấn Thanh toán.

                                                          Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin chủ thẻ

Tại đây khách hàng nhập:

  • Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
  • Chuỗi ký tự được yêu cầu.

Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank" Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP.

Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ

Pay_Vietinbank_01

                                                                      Hình 2: Nhập chuỗi xác nhận

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms.

Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng. Nhấn Thanh toán

Pay_Vietinbank_2

Hình 3: Nhập mật khẩu OTP

Thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                             Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu có thông báo Giao dịch thất bại tại trang thanh toán, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách chưa mua được vé và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

Website: https://www.vietinbank.vn

- Email: contact@vietinbank.vn

- Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900 558 868 | (+84) 4 3941 8868


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 3746 Ngày tạo: Jul 22, 2013
Ngày cập nhật: Aug 16, 2016
Posted in: click1BUS, Tuyến xe

Kém Nổi bật