Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: thuật ngữ
Thẻ tìm kiếm: thuật ngữ
2 Vấn đề
Orange arrow Làm thế nào để chọn chỗ và điền thông tin hành khách?

9069 views
  Sau khi đã thực hiện chọn hành trình, quý khách được chuyển sang trang CHỌN CHỖ. Hình: Chọn chỗ và điền thông tin hành khách 1. Thông tin chuyến: Thông tin chuyến quý khách đã chọn tại bước chọn ...
Posted in: click1BUS

Orange arrow Các thuật ngữ sử dụng trong click1BUS là gì?

2871 views
  Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com Các thuật ngữ được sử dụng trong click1BUS: - Mua vé: là chuỗi thao tác theo 3 bước mua vé xe khách trên click1BUS. - Thanh to&aac...
Posted in: click1BUS


Trang: 1 of 1