Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kienlongbank

Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kienlongbank

Mã số: 70184 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Kiên Long như thế nào?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Kiên Long

  • Loại thẻ: Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ Hoàng SaTrường Sa, thẻ liên kết sinh viên…)
  • Dịch vụ đăng ký: Thanh toán trực tuyến.
  • Cách thức đăng ký: Đăng ký dịch vụ tại trang ngân hàng trực tuyến hoặc tại phòng giao dịch của ngân hàng.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Kiên Long

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Kiên Long trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán Napas.

Quý khách thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu bên trang thanh toán:

  • Nhập tên chủ thẻ.
  • Nhập số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Nhập Ngày phát hành.

Nhấn Thanh toán.

                                                                Hình 1: Nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Thanh toán qua Thẻ của Ngân hàng Kiên Long

                                                                Hình 2: Nhập OTP

Tại trang xác thực OTP, quý khách thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của quý khách qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Nhập chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận.

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                                 Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Kiên Long

Website:  https://kienlongbank.com/

Email:  kienlong@kienlongbank.com  

Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 1900 5555 39 | (08) 3933 9797


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 5399 Ngày tạo: Oct 30, 2015
Ngày cập nhật: Aug 18, 2016

Kém Nổi bật