Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB

Mã số: 64764 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Sài Gòn (SCB)?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

  • Loại thẻ: Thẻ ATM SCB Link và các thẻ đồng thương hiệu.
  • Dịch vụ đăng ký: Internet Banking.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch. 
  • Cách thức nhận OTP: Quý khách nhận OTP qua SMS/Token.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com.

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Sài Gòn trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày phát hành: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Chọn cách thức nhận mật khẩu OTP theo cách thức đã đăng ký.

Nhấn Thanh toán.

                                                     Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Dùng thẻ của SCB và nhập mã xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms hoặc từ Token Key .

(Hiển thị tên & logo ngân hàng sau khi nhập thông tin thẻ thành công)

                                                           Hình 2: Nhập thông tin thanh toán

                                                         Hình 3: Nhập mã OTP

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                   Hình 4: Xác nhận giao dịch thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé. 

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn  (SCB)

Website: https://scb.com.vn/

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 5454 38 hoặc 04. 3824 3524


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 8819 Ngày tạo: May 25, 2015
Ngày cập nhật: Aug 18, 2016

Kém Nổi bật