Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: KienLongBank
Thẻ tìm kiếm: KienLongBank
1 Vấn đề
Orange arrow Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Kiên Long như thế nào?

5285 views
  Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Kiên Long Loại thẻ: Thẻ ...

Trang: 1 of 1