Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: trợ giúp
Thẻ tìm kiếm: trợ giúp
3 Vấn đề
Orange arrow Làm thế nào sử dụng công cụ Chat trực tuyến?

5822 views
  Sau khi chọn công cụ Chat trực tuyến - 1 trong các công cụ trợ giúp trên click1BUS sẽ hiển thị cửa số Chat Hỗ trợ trực tuyến click1BUS. 1. Nhập thông tin Quý khách nhập các thông tin cá nhân chính xác...
Orange arrow Các công cụ hỗ trợ khách hàng đặt mua vé trên click1BUS?

4500 views
  Quý khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ đặt mua vé trực tuyến qua 3 công cụ sau: 1. Tìm kiếm thông tin Để giúp quý khách chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin . Chúng tôi đã thống ...
Orange arrow Làm thế nào sử dụng công cụ Tìm kiếm thông tin?

5251 views
  Sau khi chọn Tìm kiếm thông tin - 1 trong các công cụ trợ giúp trên click1BUS hoặc nhấn Tìm kiếm thông tin trong khung Chat. Sẽ mở trang Thông tin trợ giúp của click1BUS: http://help.click1bus.com (1) Nhập các vấn đề thắc ...

Trang: 1 of 1