Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: Biển số xe
Thẻ tìm kiếm: Biển số xe
1 Vấn đề
Orange arrow Tôi có thể biết trước biển số xe của chuyến đã mua vé không?

3326 views
  Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com Quý khách hoàn toàn biết được biển số xe của chuyến trong khi mua vé: Sau khi mua vé thành công, tại bước kết thúc cli...

Trang: 1 of 1