Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Mã số: 60751 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của  Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank

  • Loại thẻ: Thẻ S24 và S24++
  • Dịch vụ đăng ký: Mặc định thanh toán online.
  • Cách thức đăng ký: Thẻ mặc dịnh có tính năng thanh toán trực tuyến.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán Napas.

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày mở thẻ: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Nhấn Thanh toán.

                                                             Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms hoặc từ Token Key .

                                                                           Hình 2: Nhập mật khẩu OTP

Tại trang xác thực OTP, quý khách thực hiện nhập mật khẩu OTP đã nhận được từ ngân hàng phát hành khi sử dụng dịch vụ  Thanh toán trực tuyến.

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                                   Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank

Website: http://www.seabank.com.vn/ 

Email: contact@seabank.com.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 555 587 hoặc 04. 3944 8688


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 8519 Ngày tạo: Jan 13, 2015
Ngày cập nhật: Aug 18, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật