Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thanh toán qua cổng thanh toán Napas

Thanh toán qua cổng thanh toán Napas

Mã số: 36580 Print
Bài viết
Làm thế nào để thanh toán qua cổng thanh toán Napas?

Thông tin

Sau khi đã chọn một trong các ngân hàng được hỗ trợ thanh toán qua cổng thanh toán Napas, quý khách sẽ được đưa đến trang thanh toán như sau:

Hình 1: Nhập thông tin chủ thẻ

Quý khách vui lòng điền thông tin chủ thẻ gồm:

Tên chủ thẻ.

Số thẻ.

Hiệu lực thẻ: chọn thông tin tháng/năm phát hành hoặc hết hạn in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 03/07).

Sau khi nhập đủ thông tin, quý khách nhấn Thanh toán và nhập mã OTP theo yêu cầu của hệ thống rồi nhấn Thanh toán một lần nữa.

Hình 2: Nhập mật khẩu OTP đã nhận qua điện thoại

Sau khi hệ thống kiểm tra và thông báo thanh toán thành công như hình sau:

Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

Quý khách sẽ được đưa về trang click1BUS - tại bước KẾT THÚC và hiển thị thông tin vé đã mua.

Đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: http://www.click1bus.com


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 7823 Ngày tạo: Jul 25, 2013
Ngày cập nhật: Aug 15, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật