Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Mã số: 60747 Print
Bài viết
Mua vé trên click1BUS - www.click1bus.com và thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)?

Thông tin

Bài viết giới thiệu ngân hàng PVcomBank trên hệ thống đặt mua vé trực tuyến click1BUS

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

  • Loại thẻ: Thẻ ATM
  • Dịch vụ đăng ký: Thanh toán trực tuyến.
  • Cách thức đăng ký: Qúy khách hàng đăng ký Dịch vụ SMS sau đó đăng ký dịch vụ thanh trực tuyến qua SMS hoặc tại quầy.
  • Cách thức nhận OTP: Qúy khách hàng nhận OTP qua SMS .

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa NAPAS.

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày phát hành: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Nhấn Thanh toán.

                                                          Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn SMS.

Thẻ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

                                                                      Hình 2: Nhập mật khẩu OTP

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                             Hình 3: Thông báo thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu có thông báo Giao dịch thất bại tại trang thanh toán, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách chưa mua được vé và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Website: http://www.pvcombank.com.vn

- Email: pvb@pvcombank.com.vn

- Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900 5555 92 

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 6889 Ngày tạo: Jan 13, 2015
Ngày cập nhật: Apr 24, 2017
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật