Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - SHB

Mã số: 43024 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) như thế nào?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

  • Loại thẻ: ATM Solid Card.
  • Dịch vụ đăng ký: InternetBanking.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch.
  • Cách thức nhận OTP: Quý khách nhận OTP qua SMS/Thẻ Ma trận/Chữ ký số.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng SHB

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng SHB trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán.

  • Nhập tên chủ thẻ.
  • Nhập số thẻ.
  • Nhập ngày phát hành thẻ.

Nhấn Thanh toán.

                                                                Hình 1: Trang thanh toán - Nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán, trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Quý khách nhập thông tin đăng nhập Internetbanking

SHB_1

                                                                 Hình 2: Nhập thông tin tài khoản Internetbanking

Quý khách nhập thông tin xác nhận GD (Mật khẩu GD/OTP)

SHB_2

                                                              Hình 3: Nhập mật khẩu OTP/GD

SHB_3

                                                             Hình 4: Xác nhận mật khẩu OTP

                                                             Hình 5: Thông báo kết quả giao dịch thanh toán

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Website: http://www.shb.com.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 5888 56 hoặc 1800 5454 22


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 9928 Ngày tạo: Mar 21, 2014
Ngày cập nhật: Aug 18, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật