Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua Ngân hàng Agribank

Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua Ngân hàng Agribank

Mã số: 43021 Print
Bài viết
Mua vé trên click1BUS - www.click1bus.com và thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM Ngân hàng Agribank như thế nào?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Agribank

Dịch vụ đăng kýThanh toán trực tuyến (E-commerce).

Cách thức đăng ký: Quý khách cần phải đến đúng Chi nhánh – nơi mở tài khoản và hoàn thành hai bước đăng ký:

Bước 1: Quý khách phải đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến theo 01 mẫu form quy định.

Bước 2: Quý khách điền tiếp thông tin vào 01 form mẫu khác để có thể hoàn tất việc sử dụng tài khoản để thanh toán trực tuyến.

Lưu ý thêm, bước 1 Quý khách có thể thực hiện tại các phòng giao dịch khác nhau, trực thuộc chi nhánh nơi mở tài khoản. Nhưng bước 2, Quý khách cần phải lên Trụ sở chính của chi nhánh – nơi Quý khách mở tài khoản - để thực hiện việc đăng ký này.

Cách thức nhận OTP: Hệ thống thanh toán tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Agribank

Quý khách cần đăng ký dịch vụ "Thanh toán trực tuyến" tại ngân hàng trước khi thực hiện thanh toán trên click1BUS.

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Agribank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán.

Quý khách vui lòng điền thông tin chủ thẻ gồm:

Tên chủ thẻ.

Số thẻ.

Ngày mở thẻ: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Chọn cách thức nhận mật khẩu OTP theo cách thức đã đăng ký.

Nhấn Thanh toán.

Hình 1: Nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms hoặc từ Token Key .

Hình 2: Nhập mật khẩu OTP

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

Hình 3: Thông báo giao dịch thanh toán

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Agribank

Website: http://www.agribank.com.vn

- Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 04.38687437 - 04.38687913

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 5259 Ngày tạo: Mar 21, 2014
Ngày cập nhật: Aug 17, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật