Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank

Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank

Mã số: 39436 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Đông Á - DongABanknhư thế nào?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Đông Á 

  • Loại thẻ: Thẻ đa năng.
  • Dịch vụ đăng ký: Dịch vụ Thanh toán trực tuyến.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến emai/SĐT đăng ký hoặc Quý khách sử dụng hình thức lấy OTP qua thẻ Matric của ngân hàng.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Đông Á 

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Đông Á  trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán.

  • Nhập tên chủ thẻ.
  • Nhập số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Nhập hiệu lực thẻ.

Nhấn Thanh toán.

 

Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Thẻ của Ngân hàng Đông Á

Hình 2: Dùng thẻ của Ngân hàng Đông Á 

Tại trang VNBC, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mã số khách hàng
  • Số mật mã

Mã xác thực OTP được gửi đến điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email hay dãy số trên thẻ Matric (như đã đăng ký với ngân hàng) 

Nhập mã xác thực OTP

Hình 3: Nhập mã xác thực OTP

Xác nhận thực hiện giao dịch:

Xác nhận thực hiện giao dịch

Hình 4: Xác nhận thực hiện giao dịch

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

Hình 5: Thông báo gia dịch thanh toán

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Đông Á

Website: http://www.dongabank.com.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 54 54 64

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 7979 Ngày tạo: Nov 23, 2013
Ngày cập nhật: Aug 17, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật