Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank

Mã số: 39432 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Maritime Bank

  • Loại thẻ: M1,
  • Dịch vụ đăng ký: Quý khách chỉ cần đăng ký mở loại thẻ M1 --> mặc định đã đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến/SMS banking.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.
  • SĐT tổng đài: (04) 39 44 55 66 hoặc 1800 59 9999.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Maritime Bank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Maritime Bank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán.

Quý khách vui lòng điền thông tin chủ thẻ gồm:

  • Tên chủ thẻ.
  • Số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Ngày mở thẻ: nhập thông tin tháng/năm in trên mặt trước của thẻ (ví dụ 01/13).

Chọn cách thức nhận mật khẩu OTP theo cách thức đã đăng ký.

Nhấn Thanh toán.

                                                             Hình 1: Nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi về điện thoại dạng tin nhắn sms hoặc từ Token Key .

                                                                Hình 2: Nhập mật khẩu OTP

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

                                                               Hình 3: Thông báo giao dịch thanh toán

Bước 4KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Maritime Bank

Website: http://www.msb.com.vn

Email: msb@msb.com.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 59 9999 hoặc 04. 39 44 55 66


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 10996 Ngày tạo: Nov 23, 2013
Ngày cập nhật: Aug 17, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật