Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - HDbank

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - HDbank

Mã số: 39428 Print
Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Phát triển TpHCM - HDbank như thế nào?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng HDbank

  • Loại thẻ: HDCard.
  • Dịch vụ đăng ký: Dịch vụ Ebanking.
  • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch.
  • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng HDbank

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng HDbank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại trang thanh toán.

  • Nhập tên chủ thẻ.
  • Nhập số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
  • Nhập hiệu lực thẻ.

Nhấn Thanh toán.

 

Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin chủ thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Thẻ của HDbank để thanh toán

                                                                Hình 2: Nhập thông tin xác thực chủ thẻ

                                                                Hình 3: Nhận mật khẩu OTP

                                                        Hình 4: Thông báo mật khẩu OTP đã gửi đến khách hàng

Hình 5: Xem lại thông tin và nhấn Thanh toán

Tại trang xác thực OTP, quý khách thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của quý khách qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
  • Nhập chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Thanh toán.

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

Hình 6: Thông báo giao dịch thanh toán thành công

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng HDbank

Website: https://www.hdbank.com.vn

- Email: info@hdbank.com.vn

Trung tâm hỗ trợ khách hàng: 1800 6868


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 8669 Ngày tạo: Nov 23, 2013
Ngày cập nhật: Aug 17, 2016
Posted in: Thanh toán

Kém Nổi bật