Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Thông tin hành khách

Thông tin hành khách

Mã số: 36515 Print
Bài viết
Nhập thông tin hành khách khi đặt mua vé trên website click1BUS?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Thông tin hành khách là thông tin người đi xe. Hành khách có thể là chính quý khách hoặc là người mà quý khách mua vé dùm. Đây là thông tin bắt buộc quý khách phải nhập trong quá trình mua vé.

Thông tin hành khách được lưu trong vé trực tuyến để quý khách làm thủ tục lên xe hoặc tra cứu vé, hoàn vé khi cần thiết. Do đó, quý khách nên chắc chắn các thông tin nhập vào là chính xác.

 

Thông tin hành khách

Hình: Nhập thông tin hành khách

Thông tin hành khách bao gồm:

(1) Tên hành khách: Tên người đi xe.

(2) Số điện thoại: Số điện thoại người đi xeQuý khách cần nhập chính xác số điện thoại di động đang sử dụng - không dùng số điện thoại cố định.

(3) Email: Sau khi quá trình mua vé hoàn tất, mọi thông tin về vé trực tuyến sẽ được gửi tới email này.

(4) Mã bí mật: Một dãy 4 chữ số đặc biệt đối với quý khách, do quý khách nhập vào. Mã bí mật không được là dãy 4 chữ số giống nhau hoặc là chuỗi tăng dần/giảm dần liên tục (ví dụ 1111, 1234, 9876,...).

Mã này được dùng khi quý khách tra cứu vé và làm thủ tục lên xe.

(5) Mã khuyến mãi: Khi tham gia chương trình khuyến mãi của click1BUS quý khách sẽ nhận được email khuyến mãi có thông tin khuyễn mãi chi tiết và mã khuyến mãi. Quý khách nhập mã khuyến mãi này vào phần thông tin hành khách khi mua vé để được giảm giá vé hoặc nhận quà tặng. Khi có chương trình khuyến mãi, click1BUS sẽ đăng thông tin trên trang chủ hoặc trên facebook click1BUS.

* Lưu ýQuý khách cần nhập chính xác Số điện thoại và Email. Thông tin vé trực tuyến sẽ được gửi tới email khi quý khách mua vé thành công.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 3902 Ngày tạo: Jul 24, 2013
Ngày cập nhật: Mar 19, 2015
Posted in: click1BUS

Kém Nổi bật