Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Thẻ tìm kiếm: SHB
1 Vấn đề
Orange arrow Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) như thế nào?

9647 views
  Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Sài Gòn &ndash...
Posted in: Thanh toán


Trang: 1 of 1