Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: LienVietPostBank
Thẻ tìm kiếm: LienVietPostBank
1 Vấn đề
Orange arrow Thanh toán vé trực tuyến qua thẻ nội địa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank như thế nào?

9546 views
  Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng LienVietPostBank (LPB) Loại th...
Posted in: Thanh toán


Trang: 1 of 1