Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Thẻ tìm kiếm: VIB
1 Vấn đề
Orange arrow Thanh toán vé trực tuyến qua thẻ nội địa Ngân hàng Quốc tế VIB như thế nào?

8782 views
  Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Quốc tế VIB Loại thẻ: VIB Valu...
Posted in: Thanh toán


Trang: 1 of 1