Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: Mã bí mật
Thẻ tìm kiếm: Mã bí mật
3 Vấn đề
Orange arrow Nhập thông tin hành khách khi đặt mua vé trên website click1BUS?

2337 views
  Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com Thông tin hành khách là thông tin người đi xe. Hành khách có thể là chính quý khách hoặc là ...
Posted in: click1BUS

Orange arrow Làm thế nào để nhận lại mã bí mật?

2058 views
  Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com Mã bí mật là một dãy 4 chữ số quý khách nhập vào khi mua vé. Khi quý khách quên mã bí mật, ...
Posted in: Vé điện tử

Orange arrow Mã bí mật (PIN) là gì?

2973 views
  Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com Tại bước nhập thông tin hành khách, click1BUS có yêu cầu quý khách nhập thông tin mã bí mật. Mã bí ...
Posted in: Vé điện tử


Trang: 1 of 1