Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Danh mục: Thẻ
1 Vấn đề
Orange arrow Token Key là gì?

6548 views
  Token Key là thiết bị sinh mã xác thực ngẫu nhiên, mã này chỉ có giá trị sử dụng một lần. Mỗi khi quý khách nhấn nút trên Token Key, thiết bị sẽ hiển thị một mã...
Posted in: Thẻ


Trang: 1 of 1