Ngân hàng TMCP Quốc Dân-NCB

Mã số: 39431  

Bài viết
Thanh toán vé trực tuyến click1BUS qua thẻ nội địa Ngân hàng TMCP Quốc Dân-NCB?

Thông tin

Để thực hiện thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM ngân hàng, thẻ của Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

A. Thông tin đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Loại thẻ: NCBCard.
 • Dịch vụ đăng ký: Thanh toán trực tuyến.
 • Cách thức đăng ký: Quý khách đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch.
 • Cách thức nhận OTP: Hệ thống tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký.

B. Các bước thanh toán trực tuyến trên click1BUS qua Ngân hàng Quốc Dân

Quý khách mua vé trên website click1BUS - www.click1bus.com

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng Navibank trong danh sách ngân hàng thanh toán trên click1BUS, hệ thống click1BUS sẽ chuyển sang trang thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ trên trang thanh toán.

 • Nhập tên chủ thẻ.
 • Nhập số thẻ: dãy số gồm 16 chữ số in nổi trên mặt trước thẻ ATM của quý khách.
 • Nhập ngày phát hành thẻ.
 • Nhấn Thanh toán.

 

Hình 1: Trang thanh toán - nhập thông tin thẻ

Lưu ý: Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán (chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, tiền trong thẻ ít hơn tiền giao dịch) thì trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo lỗi. Quý khách thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác. Nếu thông tin thẻ hợp lệ, quý khách sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

Hình 2: Dùng thẻ của Ngân hàng Quốc Dân

Tại trang xác thực OTP, quý khách thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của quý khách qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Nhập chuỗi ký tự hiển thị.
 • Nhấn Xác nhận.

Nhận thông tin xác thực thanh toán, nếu thanh toán thành công sẽ có thông báo thanh toán như hình sau:

Hình 3: Thông báo giao dịch thanh toán

Bước 4: KẾT THÚC quá trình mua vé và hiển thị thông tin vé đã mua.

Sau khi có xác nhận thanh toán thành công từ trang thanh toán, Quý khách được đưa về trang KẾT THÚC trên hệ thống đặt vé click1BUS và hiển thị thông tin vé đã mua.

Nếu giao dịch mua vé không thành công, Quý khách sẽ trở lại trang chủ click1BUS và không hiển thị thông tin vé, Quý khách mua vé thất bại và cần thực hiện lại việc mua vé.

C. Thông tin liên hệ Ngân hàng Quốc Dân - NCB

Website: http://ncb-bank.vn/

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 08.38 216 216

- Email: ncb@ncb-bank.vn

 


Bài viết
Lượt xem: 8938 Ngày tạo: Nov 23, 2013