Thông tin chuyến xe

Mã số: 36437  

Bài viết
Ý nghĩa các thông tin của chuyến xe?

Thông tin

Sau khi quý khách chọn được tuyến và ngày đi, bấm vào nút TÌM CHUYẾN, danh sách các chuyến sẽ hiển thị ngay bên dưới.

Thong tin chuyen

Thông tin của chuyến xe bao gồm:

(1) Hãng xe: Logo Hãng xe có chuyến Quý khách tìm kiếm.

(2) Nơi đi: Điểm khởi hành của chuyến.

(3) Nơi đến: Điểm kết thúc của chuyến.

(4) Giờ đi: Giờ khởi hành từ nơi đi của chuyến xe.

 Ví dụGiờ đi 15:00 01/03/2014: giờ xe khởi hành lúc 15:00 ngày 01/03/2014.

(5) Giờ đến: Giờ đến tại điểm nơi đến của chuyến xe.

Ví dụGiờ đến 11:50 03/03/2014: giờ xe đến lúc 11:50 ngày 03/03/2014.

(6) Loại: Loại xe, ghi chú theo tổng số lượng vị trí trên xe.

(7) Giá vé: Giá vé cho từng loại vị trí được ghi chú ngay bên cạnh giá vé - có thể là giường nằm (giường) hoặc ghế ngồi (ghế)

(8) Chỗ trống: Tổng số chỗ còn trống trên xe quý khách có thể đặt vé.

Khi quý khách chọn được chuyến xe có ngày giờ thích hợp và còn chỗ trống, bấm vào nút ĐẶT VÉ  để mua vé.

Website đặt mua vé xe khách trực tuyến click1BUS: http://www.click1bus.com


Bài viết
Lượt xem: 5160 Ngày tạo: Jul 22, 2013