Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Tìm chuyến xe thích hợp

Tìm chuyến xe thích hợp

Mã số: 36516 Print
Bài viết
Làm thế nào để tìm được chuyến xe thích hợp?

Thông tin

Sau khi quý khách tìm được tuyến đi, chọn ngày đi và nhấn nút TÌM CHUYẾN để tìm kiếm chuyến xe thích hợp.

Chọn chuyến đi thích hợp

Hình: Chọn chuyến đi thích hợp

(1) Chọn ngày đi: Là ngày hiện hành hoặc một ngày quý khách muốn đi bất kỳ ở tương lai bằng cách nhấn vào  để chọn ngày.

(2) Nhấn nút TÌM CHUYẾN đợi hệ thống trả về kết quả tìm chuyến.

(3) Danh sách các chuyến xe.

Thông tin chuyến:

Nơi đi: Điểm khởi hành của xe.

Nơi đến: Điểm đến của xe.

Giờ đi: Giờ khởi hành từ nơi đi của chuyến xe.

Ví dụ: 20:00 30/08/2013 giờ xe khởi hành lúc 20:00 ngày 30/08/2013

Giờ đến: Giờ đến tại điểm nơi đến của chuyến xe.

Ví dụ: 08:30 31/08/2013 giờ xe đến nơi đến lúc 08:30 ngày 31/08/2013

Loại xe: Loại xe có bao nhiêu chỗ. 

Giá vé: Giá vé cho từng hạng chỗ. Có 2 hạng chỗ là GHẾ  GIƯỜNG 

GHE: ghế ngồi.

GI:  Giường nằm.

Ví dụ:

GHE 220.000 có hạng ghế ngồi, giá vé 220.000.

GI 220.000 có hạng giường nằm, giá vé 220.000

Chỗ trống: số chỗ còn trống có thể mua trên chuyến xe.

Ví dụ:

GI 2: Hạng ghế ngồi còn trống 2 chỗ quý khách có thể mua vé.

GHE 3: Hạng giường nằm còn trống 3 chỗ quý khách có thể mua vé.

Khi quý khách chọn được chuyến xe có ngày giờ thích hợp và còn chỗ trống, nhấn vào nút ĐẶT VÉ để mua vé.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 5227 Ngày tạo: Jul 24, 2013
Ngày cập nhật: Dec 25, 2014
Posted in: Tuyến xe

Kém Nổi bật