Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Mã xác thực OTP

Mã xác thực OTP

Mã số: 36581 Print
Bài viết
Mã xác thực OTP là gì? Làm thế nào để tôi có được mã xác thực OTP?

Thông tin

A. Mã xác thực OTP là gì?

Mã xác thực OTP (One Time Password) là mật khẩu phát sinh và được dùng 1 lần duy nhất để Nhà cung cấp dịch vụ xác nhận giao dịch của Quý khách. Mã xác thực OTP được Nhà cung cấp dịch vụ TỰ ĐỘNG gửi tới số điện thoại thông qua tin nhắn SMS khi Quý khách đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch trên mạng Internet, như: đăng ký tài khoản, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng,… Việc nhận và sử dụng Mã xác thực OTP như thế nào tùy thuộc chính sách từng Nhà cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp đang thực hiện giao dịch (thanh toán, chuyển khoản), hoặc đăng ký dịch vụ nhưng không nhận được mã xác thực OTP, Quý khách vui lòng liên hệ đến ngân hàng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ mình đang sử dụng.

B. Mã xác thực OTP phát sinh trong quá trình thực hiện thanh toán trực tuyến khi mua vé trên click1BUS:

  1. Chọn chuyến nhập thông tin hành khách, chọn vị trí trên xe.
  2. Chọn hình thức thanh toán qua Thẻ và lựa chọn thẻ ẠTM phù hợp với Quý khách.
  3. Chuyển sang trang thanh toán, nhập thông tin chủ thẻ, thực hiện thanh toán.
  4. Ngân hàng gửi mã xác thực OTP qua "tin nhắn sms" đến số điện thoại chủ thẻ đăng ký khi mở thẻ hoặc do thiết bị "Token Key" sinh ra do ngân hàng cấp, Quý khách nhập OTP theo yêu cầu Cổng thanh toán để xác nhận.
  5. Giao dịch thanh toán thành công sẽ chuyển về trang click1BUS, kết thúc mua vé trên trang click1BUS và hiển thị Thông tin vé trực tuyến.

* Lưu ý:

  1. Mã xác thực OTP do ngân hàng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ quý khách đang sử dụng cấp (Game, ...).
  2. click1BUS là hệ thống đặt mua vé trực tuyến, nên không cấp Mã xác thực OTP.

Website đặt mua vé trực tuyến click1BUS: http://www.click1bus.com


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 13584 Ngày tạo: Jul 25, 2013
Ngày cập nhật: Aug 17, 2016
Posted in: Thẻ

Kém Nổi bật