Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn

Tìm tuyến

Mã số: 36509 Print
Bài viết
Tìm tuyến đi trên website click1BUS?

Thông tin

Đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS:  http://www.click1bus.com/.

Tìm tuyến đi

Hình 1: Tìm tuyến đi

Quý khách lựa chọn tuyến đi phù hợp: Nơi đi, Nơi đến, Ngày đi. (mỗi tuyến có nhiều chuyến)

Nơi đi: Trạm khởi hành của chuyến.

Nơi đến: Trạm cuối của chuyến.

Nhấn nút TÌM CHUYẾN

Hệ thống click1BUS sẽ cho hiển thị tất cả các chuyến thuộc tất cả các hãng xe có chạy tuyến đó. Quý khách có thể lựa chọn chuyến phù hợp với mình.

Hình 2: Thông tin chuyến

click1BUS hiển thị thông tin chuyến theo các phương tiện vận tải: xe khách, tàu lửa, tàu thủy.

Ngày được tìm kiếm hiển thị chính giữa, quý khách có thể nhấn vào ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó để xem thông tin chuyến.

Trường hợp sau khi tìm chuyến hiển thị thông báo "Không tìm thấy chuyến nào hết" có nghĩa hãng xe không chạy chuyến Quý khách đã tìm hoặc chuyến được tìm kiếm chưa mở bán vé ngày Quý khách muốn đi.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 7819 Ngày tạo: Jul 24, 2013
Ngày cập nhật: Mar 18, 2015
Posted in: click1BUS, Tuyến xe

Kém Nổi bật