Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Support Center > Thông tin chung> Thẻ: lên xe
Thẻ tìm kiếm: lên xe
1 Vấn đề
Orange arrow Đến muộn sau khi xe khởi hành có được giải quyết hoàn vé không?

1865 views
  Để đảm bảo hãng xe có thể đưa quý khách đến nơi đúng giờ, hãng xe phải khởi hành đúng giờ theo lịch. Vì thế hãng xe yêu cầu quý khách đến bến, trạm đón tương ứng với tuyến quý khách đ&atil...

Trang: 1 of 1