Các hình thức thanh toán

Mã số: 72454  

Bài viết
Các hình thức thanh toán vé trực tuyến click1BUS ?

Thông tin

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN VÉ TRỰC TUYẾN CLICK1BUS

Quý khách giữ chỗ thành công trên click1BUS sẽ nhận được thông tin vé trực tuyến. Trong nội dung ghi chú trên thông tin sẽ có hướng dẫn các hình thức thanh toán vé trực tuyến.

Vé trực tuyến click1BUS

                             Vé trực tuyến click1BUS (hình minh họa vé giữ chỗ)

Các hình thức thanh toán vé trực tuyến click1BUS

Quý khách nhấp vào từng hình thức thanh toán bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết: 

1. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế ngay trên click1BUS.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản tới click1BUS.

3. Thanh toán bằng tiền mặt tại phòng vé Hãng xe: Mai Linh Express, Vũ Linh

4. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng click1BUS.

5. Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi kết nối Payoo.

 


Bài viết
Lượt xem: 1355 Ngày tạo: Jan 07, 2016