Đại lý trực tuyến click1BUS

Mã số: 38429  

Bài viết
Chương trình Đại lý trực tuyến click1BUS?

Thông tin

Chương trình hợp tác làm Đại lý bán vé xe khách của click1BUS

Quý khách là Công ty, nhóm, cá nhân thích kinh doanh, có thể sử dụng internet để bán hàng, hãy hợp tác với click1BUS để có thêm cơ hội kinh doanh:

I. Hình thức hợp tác

click1BUS cung cấp 3 hình thức hợp tác dành cho Đại lý như sau:

Hình thức 1. Đại lý sử dụng hệ thống click1BUS

- click1BUS cung cấp website bán vé dành cho Đại lý miễn phí.

- click1BUS sẽ quản lý và bảo trì hệ thống bán vé dành cho Đại lý.

- Đại lý có thể trực tiếp quản lý và thực hiện bán vé, quản lý nhân viên, quản lý tiền ký quỹ, xem báo cáo doanh thu trên hệ thống bán vé dành cho Đại lý.

- Đại lý nạp tiền ký quỹ và tiền vé được trừ trực tiếp từ quỹ của Đại lý trên hệ thống.

- click1BUS không có yêu cầu hay giới hạn gì về thời gian sử dụng tiền ký quỹ của Đại lý.

Hình thức 2. Đại lý tích hợp API trực tiếp tới kho vé, Đại lý thực hiện bán vé và thanh toán trên hệ thống của Đại lý

- Đại lý sử dụng website của mình, thông tin vé được tích hợp trực tiếp theo thời gian thực.

- Khách hàng trực tiếp tìm kiếm vé, thực hiện mua vé và thanh toán theo các hình thức trên website của Đại lý.

- Đại lý trực tiếp quản lý và bảo trì hệ thống - website bán vé của mình, click1BUS không tham gia bất kỳ thông tin gì trên website của Đại lý.

- Đại lý trực tiếp quản lý thông tin vé bán được để đối chiếu cùng click1BUS.

Hình thức 3. Đại lý tích hợp API trực tiếp tới kho vé, khách hàng thực hiện đặt vé và thanh toán trên hệ thống click1BUS

- click1BUS cung cấp dữ liệu thông tin vé, Đại lý tích hợp trên website Đại lý.

- Khách hàng tìm kiếm thông tin chuyến trên website đại lý. Nếu lựa chọn đặt vé sẽ được chuyển sang website click1BUS và thực hiện đặt vé, thanh toán trên website click1BUS - http://www.click1bus.com

- Đại lý có tài khoản đăng nhập để kiểm tra thôngt in vé bán được trên hệ thống click1BUS.

II. Chiết khấu

- Chiết khấu Đại lý được hưởng tùy thuộc vào hình thức hợp tác.

- Chiết khấu được tính dựa trên số vé bán được thành công của Đại lý.

- Chiết khấu được tăng dần theo lũy tiến: Doanh thu tăng lên thì Chiết khấu cũng sẽ tăng.

Chương trình Đại lý


Bài viết
Lượt xem: 3256 Ngày tạo: Oct 09, 2013