Email không nhận được thông tin vé

Mã số: 36765  

Bài viết
Email không nhận được thông tin vé?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Quý khách mua vé thành công, click1BUS đã đưa đến bước KẾT THÚC và hiển thị thông tin vé trực tuyến, nhưng email không nhận được thông tin vé:

1. Trước tiên, quý khách đảm bảo rằng email được nhập khi mua vé là chính xác.

2. Mail thông tin vé nằm trong thư mục Spam --> quý khách xem lại trong thư mục spam.

3. Máy chủ email có thể gặp sự cố --> quý khách kiểm tra lại email sau ít phút.

Quý khách có thể xem lại thông tin vé trong mục Tra cứu vé và thực hiện IN VÉ để thuận tiện xem lại và không cần ghi nhớ thông tin vé trước khi lên xe.

Trường hợp quý khách không nhớ mã vé/mã bí mật để thực hiện tra cứu vé và email vẫn không nhận được thông tin vé, quý khách vui lòng gửi Thông tin chuyến và Thông tin hành khách - thông tin hành khách đã nhập khi mua vé (họ tên, số điện thoại, email) đến trung tâm hỗ trợ click1BUS. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách.


Bài viết
Lượt xem: 1407 Ngày tạo: Jul 31, 2013