Công cụ Tìm kiếm thông tin

Mã số: 36585  

Bài viết
Làm thế nào sử dụng công cụ Tìm kiếm thông tin?

Thông tin

Sau khi chọn Tìm kiếm thông tin - 1 trong các công cụ trợ giúp trên click1BUS  hoặc nhấn Tìm kiếm thông tin trong khung Chat.

Sẽ mở trang Thông tin trợ giúp của click1BUS: http://help.click1bus.com

Tìm kiếm thông tin

(1) Nhập các vấn đề thắc mắc trong khung tìm kiếm.

(2) Tổng hợp các thông tin trợ giúp.

(3) Các liên kết trang có sẵn, trợ giúp quý khách đến các trang nhanh hơn.

(4) Các tùy chọn của quý khách: Lựa chọn ngôn ngữ thích hợp; chia sẻ trang Help.click1BUS.com trên trang cá nhân của quý khách. 

Website đặt mua vé xe khách trực tuyến click1BUS: www.click1bus.com


Bài viết
Lượt xem: 3659 Ngày tạo: Jul 25, 2013