Các tuyến xuất phát từ Bến Xe Miền Đông của Mai Linh Express

Mã số: 36510  

Bài viết
Các tuyến nào xuất phát từ Bến Xe Miền Đông của Mai Linh Express?

Thông tin

Các tuyến đi từ Bến Xe Miền ĐôngTp Hồ Chí Mình đến:

- Quảng Ngãi

- Đà Nẵng 

- Hà Nội

- Vũng Tàu

- Phan Thiết

- Nha Trang

- Quy Nhơn

- Buôn Mê Thuột

- Gia Lai 


Bài viết
Lượt xem: 4155 Ngày tạo: Jul 24, 2013