Giao nhận vé

Mã số: 36446  

Bài viết
click1BUS có hỗ trợ giao vé tận nhà hay không?

Thông tin

click1BUS hỗ trợ hành khách lên xe không cần vé.

Sau khi quý khách mua vé thành công trên click1BUS, click1BUS xuất vé trực tuyến cho quý khách. 

Hình Vé trực tuyến

Quý khách đến bến xe hoặc điểm đón của hãng xe trước 30 phút giờ xe chạy, nhân viên hãng xe sẽ xác nhận thông tin hành khách thông qua các thông tin trên vé trực tuyến của quý khách. 

- Xác minh qua mã vé, mã bí mật

- Xác minh qua mã vé, số điện thoại;

- Xác minh qua mã vé, Tên, số điện thoại;

- Hoặc xác minh qua tất cả các thông tin trên vé.

Quý khách chỉ cần nhớ hoặc ghi lại các thông tin trên vé trực tuyến và lên đúng xe. 

Quý khách không cần mang theo vé trực tuyến cũng có thể lên xe.

* Chú ý: Vé trực tuyến này chỉ có giá trị khi mua vé trên click1BUS và vé này không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.


Bài viết
Lượt xem: 2035 Ngày tạo: Jul 23, 2013