Địa chỉ bến xe tại Nha Trang

Mã số: 36398  

Bài viết
Địa chỉ bến xe tại Nha Trang?

Thông tin

BẾN XE PHÍA NAM NHA TRANG

Địa chỉ: Đường 23/10, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 359 06 06

Bạn có thể bấm vàoclick1BUS icon  trên bản đồ để biết thêm thông tin.


Xem  Bến xe ở bản đồ lớn


Bài viết
Lượt xem: 5395 Ngày tạo: Jul 22, 2013