Địa chỉ bến xe tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã số: 36378  

Bài viết
Đia chỉ bến xe tại Tp. Hồ Chí Minh?

Thông tin

TP Hồ Chí Minh có hai bến xe:

1. BẾN XE MIỀN ĐÔNG 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (08) 899 1607

2. BẾN XE MIỀN TÂY 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84) 38776594 – (84) 37521517

Bạn có thể bấm vào click1BUS icon trên bản đồ để biết thêm thông tin.


Xem  Bến xe ở bản đồ lớn


Bài viết
Lượt xem: 1996 Ngày tạo: Jul 22, 2013