Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: click1BUS App dành cho Smartphone - Android

click1BUS App dành cho Smartphone - Android

Mã số: 50205 Print
Bài viết
click1BUS App dành cho Smartphone - Android?

Thông tin

CLICK1BUS CUNG CẤP ỨNG DỤNG ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN CHO SMARTPHONE – ANDROID.

I. TÌM KIẾM ỨNG DỤNG CLICK1BUS APP

 1. Tìm kiếm ứng dụng “click1BUS” trên Google play:  https://play.google.com/store/

 2. Vào trang web http://www.click1bus.com/ nhấn vào QRcode để dẫn đến trang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siglaz.click1busapp.

II. CÀI ĐẶT CLICK1BUS APP

Cách 1: Từ máy tính sang smartphone

Vào trang web: http://www.click1bus.com/

Click vào hình QRcode để mở https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siglaz.click1busapp

* Trường hợp Quý khách cài đặt App cho smartphone từ máy tính thì cần đăng nhập tài khoản Google,  kết nối với thiết bị smartphone và smartphone đang mở WIFI.

- Nhấn vào nút " CÀI ĐẶT" hoặc "INSTALL" để máy bắt đầu kiểm tra thiết bị có tương thích với ứng dụng không và bắt đầu cài đặt.

 

- Việc cài đặt và kết nối với thiết bị smartphone sẽ tự động, lúc này trên màn hình smartphone sẽ hiện thị thông báo đang cài đặt click1BUS App.

                       

- Sau khi cài đặt xong, sẽ thông báo " Successfully installed" và hiện logo của click1bus App trên màn hình smartphone.

       

Cách 2. Từ Smartphone

Sử dụng chương trình Barcode Scaner của Smartphone để scan PRcode trên trang web: http://www.click1bus.com/

                 

Click vào link market://details?id=com.siglaz.click1busapp hoặc nhấn vào nút “Open browser” để đi đến Google App xem thông tin ứng dụng và bắt đầu cài đặt.

       

 

- Nhấn vào nút "INSTALL" trong Google App - click1BUS để bắt đầu cài đặt tự động.

- Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình smartphone hiển thị logo của click1BUS App.

                                

Bắt đầu đặt vé xe trực tuyến trên smartphone từ click1BUS App.

  

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 1782 Ngày tạo: Jul 30, 2014
Ngày cập nhật: Mar 25, 2015
Posted in: click1BUS

Kém Nổi bật