Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Địa chỉ bến xe Quy Nhơn - Bình Định

Địa chỉ bến xe Quy Nhơn - Bình Định

Mã số: 45425 Email Print
Bài viết
Địa chỉ bến xe Quy Nhơn - Bình Định?

Thông tin

Bến xe Quy Nhơn - Bình Định

Địa chỉ  Số 71 Đường Tây Sơn, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định 
Điện thoại: (056) 2242424


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 7477 Ngày tạo: Jun 05, 2014
Ngày cập nhật: Jun 05, 2014
Posted in: Bến trạm

Kém Nổi bật