Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Xuất hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT)

Xuất hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT)

Mã số: 38742 Email Print
Bài viết
Xuất hóa đơn Giá trị gia tăng sau khi mua vé thành công?

Thông tin

Quý khách đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

Quý khách mua vé thành công và muốn xuất hóa đơn GTGT.

1. Điều kiện xuất hóa đơn GTGT

- Hóa đơn GTGT được xuất tại phòng vé hãng xe.

- Hóa đơn GTGT được xuất khi hành khách đã đi xe & xe đã khởi hành.

- Hóa đơn được xuất trong tháng mua vé.

2. Cách thức nhận hóa đơn GTGT

- Quý khách đến phòng vé hãng xe và yêu cầu xuất hóa đơn GTGT.

- Nhân viên phòng vé sẽ yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin đặt vé: mã bí mật, họ tên, số điện thoại hành khách,...

- Nếu các thông tin phù hợp, nhân viên phòng vé sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 1763 Ngày tạo: Oct 24, 2013
Ngày cập nhật: Mar 19, 2015

Kém Nổi bật