Một phút cho mọi điểm đến!
Nhanh chóng & An toàn
Hệ thống hỗ trợ click1BUS > Thông tin chung> Vấn đề: Nhập thông tin tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm

Mã số: 36641 Print
Bài viết
Nhập thông tin tìm kiếm?

Thông tin

Sau khi chọn công cụ Tìm kiếm thông tin, trang thông tin http://help.click1bus.com/ được mở.

Quý khách sẽ tìm được thông tin nhanh chóng hơn qua chức năng tìm kiếm trên trang

Tìm kiếm thông tin

Hình chức năng tìm kiếm

(1) Khung nhập câu hỏi, vấn đề thắc mắc.

(2) Tìm kiếm thông tin theo danh mục: Tất cả các vấn đề trong cùng danh mục sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm.

Nếu quý khách muốn tìm thông tin chi tiết hơn có thể chọn Tìm kiếm nâng cao. Thông tin sẽ được lọc và hiển thị theo hình thức tìm kiếm (Vấn đề thắc mắc, Cụm từ chính xác, Từ bất kỳ trong mục thông tin, danh mục).

1. Chuyên mục tìm kiếm

Mỗi vấn đề thắc mắc hay mỗi câu hỏi được tìm kiếm, hệ thống thông tin sẽ hiển thị các chuyên mục liên quan đến thông tin tìm kiếm đó.

Thường các chuyên mục có nội dung đúng nhất sẽ hiển thị trên đầu danh sách các chuyên mục.

Chuyên mục tìm kiếm

Hình các chuyên mục liên quan vấn đề tìm kiếm (Đặt vé trên click1BUS)

2. Thông tin chuyên mục

Nội dung chuyên mục

Hình thông tin chuyên mục (Đặt vé trên click1BUS)

(1) Mã số vấn đề: Mỗi chuyên mục được gắn 1 mã số. Trường hợp quý khách muốn tìm lại chính xác chuyên mục đã đọc, nhập mã số vào khung tìm kiếm.

(2) Lưu lại chuyên mục: Quý khách muốn lưu lại chuyên mục, chọn email (click1BUS sẽ gửi chuyên mục này tới email quý khách nhập) hoặc Print (chuyên mục sẽ được in).

(3) Nội dung chuyên mục: Câu hỏi liên quan vấn đề tìm kiếm và phần trả lời.

(4) Chuyên mục liên quan: Những vấn đề trong cùng danh mục với chuyên mục đang được xem

(5) Chi tiết chuyên mục: Tổng hợp một số thông tin liên quan chuyên mục (lượt xem, ngày tao, các danh mục có chuyên mục đang xem, các thẻ tìm kiếm của chuyên mục).

(6) Cảm nhận về chuyên mục: Quý khách có thể viết cảm nhận và đánh giá về chuyên mục. Đánh giá của quý khách sẽ giúp chuyên mục được hoàn thiện hơn.

Quý khách có thể đặt mua vé xe khách trực tuyến trên website click1BUS: www.click1bus.com

 


Bài viết liên quan

Bài viết
Lượt xem: 4034 Ngày tạo: Jul 26, 2013
Ngày cập nhật: Mar 20, 2015

Kém Nổi bật